Cena revize elektřiny v bytě není nikdy tak vysoká, jako následky havarijních situací

Tichý zabiják

Zamysleli jste se někdy nad tím, že elektrický proud je natolik nebezpečný jev, že je až s podivem, jak mohlo dojít k jeho schválení pro využití v domácnostech? Vždyť stačí tak málo a jste ohroženi na životě vy a vaše děti. Možná, že si sami vybavíte dobu vašeho dětství, a možná že právě vy jste byli těmi neposednými batolaty, která zkoumala zásuvku na stěně jako cosi velmi záhadného, co ani nevoní, ani se nijak vizuálně neprojevuje.

elektřina může i zabíjet

Pravdou je, že zásuvky lze před dětmi zabezpečit, ale ne všude to jde takto důsledně, a co je horší, mohou nastat situace, které podceníte, a kde ani to sebelepší zabezpečení nepomůže. V této souvislosti bychom se rádi zmínili o bezpečnostních opatřeních, která jsou součástí ceny revize elektřiny. Jde zejména o odbornou konzultaci a posouzení situace ve vašem bytě, zda jsou elektrické obvody či spotřebiče bezpečné, a také jak je správně používat.

Závady na zásuvkových okruzích – nejčastější problém běžných domácností, kdy jsou v zásuvkách povolené vodiče, kde je přerušený bezpečnostní nulový vodič anebo jde o amatérské rozvody, např. v případě, že kupujete byt po nějakém kutilovi.

elektrikář při práci

Hliníkové kabely – elektřina se dříve rozváděla v hliníku, šlo o levný zdroj výroby z maďarského bauxitu, ovšem brzy se potvrdilo, že životnost těchto vedení je poměrně krátká. V současné době neodpovídá současným bezpečnostním standardům. Problém hliníkových vedení je zejména ve zpuchřelé a rozpadající se izolaci a v kontaktech zásuvek, vypínačů a rozvodných krabic, kde snadno může dojít ke vzniku oblouku a následného ohniska požáru.

Závady na spotřebičích – revizní technik by měl občas zkontrolovat i spotřebiče v domácnosti, zda nemohou probíjet nebo být jinak nebezpečná, např. v souvislosti s požárem. Zvláště nebezpečné situace mohou vzniknout u seniorů a tam, kde se pohybují malé děti.