Štěstí přeje připraveným

Smlouva budoucích manželů není již vymožeností zámožných, ale v podstatě běžná záležitost v našich životech. Ať už ji budete říkat manželská či předmanželská smlouva, jedná se o tutéž věc. Jedná se o úpravu majetkového režimu manželů, která určí, do jakého vlastnictví budou v budoucnu majetek nabývat. Bez takového dokumentu je klasicky a dle zákona majetek automaticky po svatbě nabýván do společného jmění manželů.svatební fotografie
Předmanželskou smlouvu si můžete sepsat ještě před uzavřením sňatku, manželskou až po svatbě. Aby takový dokument nabyl právní moci a tedy účinnosti, musí být sňatek doložen po aktu právě notáři, který jako jediný může takovou smlouvu sepsat.
Statistiky Notářské komory České republiky říkají, že rok 2019 byl rekordní v tom smyslu, že manželskou smlouvu sepsalo skoro jedenáct tisíc párů. Většinou je dokument sepisován právě proto, že se bojíme, že v budoucnu budeme muset nést odpovědnost za dluhy svého protějšku. Samozřejmě se chráníme nejen před těmi dluhy, kterých se obáváme v budoucnu, ale i před těmi, o kterých už víme.podpis smlouvy Díky smlouvě si tak páry mohou domluvit, že společné jmění manželů vůbec nevznikne a tím pádem rozhodně nehrozí, že kvůli neuhrazeným dluhům našeho partnera přijdeme v rámci exekuce o majetek. V minulosti v takových případech rozhodovaly soudní instance nejednotně, v každém případě aktuální právní praxe je potvrzena prostřednictvím Ústavního soudu, který ve svém nálezu říká, že manželská či předmanželská smlouva partnera, který za dluh nemůže, opravdu ochrání.
Pokud se tedy chystáte uzavřít sňatek, nebojte se smlouvy. I při víře, že spolu budete do konce života, vám takový dokument nic neudělá a budete mít stoprocentní jistotu, že vás nedoženou dluhy partnera, kdyby se cokoli nepovedlo či by vás partner nakonec zklamal. Však stále platí staré a známé heslo: důvěřuj, ale prověřuj!