Vysokofrekvenční svařování

Technika vysokofrekvenčního svařování termoplastů

Tento typ svařování se nazývá i dielektrické svařování případně dielektrické zatavení a používá se pro zatavení termoplastů.

Princip

Podstatou tohoto typu svařování je zahřátí materiálu proudem o vysoké frekvenci mezi 2 elektrodami za působení tlaku. Touto technikou lze svařovat nejen měkčený ale i neměkčený PVC, kopolymery PVC a ostatní materiály, které jsou v kombinaci s PVC (např. různé druhy textilií, papírová lepenka, kartony apod). Svařovací stroj je:

Nepromokavá taška

 • stacionární,
 • s posuvným dvoupolohovým stolem (s pevně upevněnou spodní elektrodou),
 • s karuselovým uspořádáním apod.

Elektrické příkony svařovacích strojů jsou v rozmezí 1,5 – několik desítek kW. Hlavními parametry jsou doba působení elektrického pole, tlak a také doba chlazení. Nejvhodnější materiál pro tento typ svařování je PVC, vysokofrekvenčně můžeme svařovat i PVDC, kopolymery, EVA, termopolymery ABS nebo PET. Podle nejnovějších technologií můžeme svařovat i polyolefiny.

Nepropustná textilie

Výhody vysokofrekvenčního svařování

 • zdrojem tepla je vlastní svařovaný materiál (teplo se nepřivádí zvenčí),
 • rychlé svařován (několik sekund),
 • spojení obou svařovacích materiálů bez přídavku žádného dalšího,
 • teplo je jen v místě svaru (teplo dáváno elektrodami jen na konkrétní místo svaru),
 • materiál není teplotou zničen,
 • po svaření materiál rychle vychladne,
 • pevné svary,
 • vysokofrekvenční svařování nahradí šití tam, kde je zapotřebí zajistit nepropustnost materiálu proti vodě.

Nejčastěji se tímto způsobem svařování svařují fólie, tkané/netkané textilie, polymerová vlákna, laminované PVC nebo PUR, protože jde o materiály vysoce pevné a nepropustné proti vodě. Tomu také musí odpovídat i kvalita svařovaných spojů. Z toho vyplývá, že je tento způsob svařování vhodný pro všechny druhy výrobků, u kterých je zapotřebí dodržet nepropustnost vůči vodě.