Na prospěch lidem

Věda provází mnoho lidských činností již velmi dlouhou dobu. Po tuto dobu pomáhá lidem tvořit mnoho pomůcek a vynálezů pro zlepšení a zjednodušení lidského života, dokonce pro jeho záchranu díky lékařskému výzkumu. Odvrácenou stranou lidstva, která tu je tak dlouho, jako lidstvo samo je lidská hamižnost, potřeba vlastnit, mít víc a víc. Následkem toho jsou některé lidské vynálezy nástrojem zkázy, strádání i smrti mnoha obyvatel země. Člověk například z objevu atomové energie, vytvořil objev atomových bomb, s nedozírnými ničícími silami, z objevu některých virů a mikročástic vynález biologických zbraní, a podobně.vesmírný prostor.jpg
Žádný výsledek vědy se nedá označit jako ve své podstatě špatný. To špatné z něho lidé dělají sami. Sami se ničí, nezdravými potravinami, zbraněmi hromadného ničení za účelem vlastnit a ovládat. Sami sobě způsobují mnoho velkých a významných škod, které způsobují poškozování lidského rozumu i zdraví. Některé vědou vytvořené zbraně mají tu moc, že ničí a škodí ještě dlouho po svém použití, způsobují zhoubné bujení, narození poškozených a deformovaných dětí, zamoření životního prostředí.
Pro zdravé zachování lidstva je nutné, aby věda dospěla tak daleko, že lidé díky nějaké povinné zázračné pilulce, se budou řídit pouze zdravým, nepokřiveným rozumem, budou činit vše pro vzájemnou sounáležitost, spolupráci a dobro po celém světě, pro všechny.biologův mikroskop.jpg
Výsledky vědy jsou pro lidstvo velmi zázračnými, lidé předchozích dávných generací by tyto vynálezy často a snadno považovali za Ďáblovo dílo. A to jen proto, že to značně přesahuje lidský vývoj a jeho stupeň, který znali a kterému byli schopni rozumět. Lidé budoucích generací, by naopak nepochopili naší zaostalost, v úrovni vědy, která je právě nyní. Věda, i když to vypadá, že dělá pouze malé krůčky a jen výjimečně si dovolí najít odvahu k většímu krokům, stále pádí kupředu. A tak to je také správné.